Ди Велт – „Светът“
е германски всекидневник.

Създаден е в Хамбург на 2 април 1946 г.
От британските окупационни сили.
По модела на „Таймс“.

Ди Велт Може да се купи
в повече от 130 страни.