ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти март,
1949-та година.

Създадена е Висша атестационна комисия за присъждане на Научни степени и звания в България.

Висшата атестационна комисия (ВАК) е държавна институция в България,
съществувала в подчинението на Министерски съвет до 2010 г.
Нейната основна функция е да присъжда научните степени и звания,
използвани от преподавателите в университетите, научния персонал на Българска академия на науките и други.
Създадена е по съветски модел. С цел да бъде засилен държавния контрол в образователната и научната сфера.

Започват да се раздават титли и научни степени на килограм! На цървулковци и тъпанари!
Например членът на ЦК на БКП шумкарят Мако Даков, става академик с прозрението си,
че едно дърво може да се отсече,
ако е годно за траверси!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

И днес ВАК са си същите!
България има в света, най-много професори на глава от населението!

Дори маркучодържателят Лъжльо Борисов има научна титла!
За това, че е стигнал до гениалния извод,
че пожарникарите трябва да са физически здрави!