КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 26-ти май,
1896-та година.

Публикувано е първото издание на промишления индекс Дау Джонс.

Индексът Дау Джонс е създаден от редактора на вестник Wall Street Journal
и основателя на компанията Dow Jones&Company – Чарлз Дау (Charles Dow),
заедно с Едуард Джоунс (Edward Jones) (статистик) и Чарлз Бергстресер (Charles Bergstresser).

Индексът Дау Джоунс обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в САЩ.

Индексът Дау Джоунс е индикатор за състоянието на американската икономика,
която е локомотивът на съвременната цивилизация!

Днес вогъщите САЩ имат БВП
над 16 пъти по-голям
от олигархичната кочина Русия!

Русия формира БВП предимно от износ
на въглища, нефт и газ.

Общият експорт на Русия за 2019 г. се равнява на $346 млрд.
Делът на суровините и материалите в обема на целия износ е 93,3%.
От тях нефтът и нефтопродуктите са 62,0%,
газът – 11,2%,
черните метали и полуфабрикатите – 10,2%,
минерални торове – 3,6%,
каменните въглища – 2%,
дървесината, цветните метали, рудата и железните концентрати – 4,3%.

Делът на Технологичната Продукция от общия обем на експорта на Русия е едва 6,7%,
от които оръжието – 2,3% и други – 4,4%.

Приходите от експорта (над 93% от който се състои от суровини) са най-важното перо от държавиния бюджет на Руската федерация и
съставляват 54,5% от всички доходи на страната.

С прости думи казано, Русия не произвежда и не изнася нищо друго,
освен природни ресурси за които не се иска технологии,
развита икономика и ноухау, и икономиката им е зависима 93% от нефт и газ…

Русия е на нивото на
Нигерия,
Венецуела,
Ангола,
Бангладеш-
все страни които нямат никаква икономика и се изхранват само от природните
ресурси, които изнасят…

Това са те страните от третия свят начело с Русия.

Бедите и проблемите за Русия тепърва
предстоят!

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…
АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ и цивилизованият ЕС!
Могъщите САЩ и непобедимият НАТО са гарант за свободата ни!