ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 18-ти февруари,
1856-та година.

В Цариград е обнародван султанският реформаторски указ Хатихумаюн.

Гюлханският хатишериф/в превод-Честно писмо от Гюлхане/
е султански указ (наречен още и първият акт на Танзимата).
Обнародван е на 3 ноември 1839 г.

Хатишерифът провъзгласява:

-равноправие на всички поданици на империята, независимо от тяхната националност и вероизповедание;
-свобода на религията;
-гарантира неприкосновеността на живота, честта и имуществото им;
-право на съдебен процес на основата на закона, недопускащ наказание без присъда;
-справедливо разпределение и събиране на данъците, включващо и отмяна на илтизама – системата на откупуване на данъците;
-нов начин на организиране на войската, както и ликвидиране на произвола.

Гюлханският хатишериф е преведен на български език от Неофит Рилски.
Публикуван е през 1841 г. в Букурещ.

Общото име на реформите
„танзимат-и хаирийе“ (благотворни наредби),
дава името на епохата на реформи – Танзимат.

Следващият реформаторски акт в духа на френския либерализъм
е така нареченият Хатихумаюн от 18 февруари 1856 година.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват
руският и комунистически прочит на българската история,
са идиоти!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…
Слава Україні! Героям слава!

СЪЕДИНЕНИЕТО между съмишленици
ПРАВИ СИЛАТА!

Welcome!

Без членски внос!
Без членска карта!
вие автоматично ставате член на клуба!

Ако споделяте идеите на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ,
между роднини и приятели!

Независимо от партийните си пристрастия!

КУРАЖ!

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ.