Посланик Мустафа посети прохода Траянови врата, рхеологически и исторически обект в близост до Ихтиман.
Портата, която пази планинския проход близо две хилядолетия,
съхранява спомена за древните корени на България като кръстопът на много различни култури. #КултурниКонтакти

Ambassador Mustafa visited the Gate of Trajan, an archeological and historic site outside of Ihtiman.
The gate, which has stood guard over the mountain pass for nearly two millennia,
is a powerful reminder of the ancient roots of Bulgaria as a crossroads for many different cultures. #CulturalContacts

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

Слава Україні! Героям слава!