Знаете ли,
че първите хора,
които посрещат настъпващата Нова година
на Земята
са жителите на островите Фиджи.

Знаете ли,
че първите хора,
които посрещат настъпващата Нова година
в България
са жителите на град Шабла,област Добрич.