С правителство на БВ!
Щял да бърши задника на ГЕРБ…