Документално изследване на Христо Христов и проф. Вили Лилков установява,
че към 9.9.1944г. членовете на БКП са едва 250 човека!

Малко повече са българските комунисти, членове на КПСС.
Сред които са терористите Станке Димитров-Марек, Съби Димитров от Сливен, Карло Луканов,Станишев и др.
Любопитна подробност е, че българите членове на КПСС са повече,
отколкото всички заедно от други националности!

Ето имената на някои от тях:
Рубен Аврамов Леви,
Райко Дамянов,
Георги Димитров,
Иван Димитров Станков,
Благой Иванов-Коста
Христо Кабакчиев,
Кирил Александров Кирилов
Борис Колчев/Митьо/
Трайчо Костов,
Карло Луканов,
Тодор Луканов,
Иван Петров Колев,
Владимир Поптомов Попилиев,
Вълко Червенков.

Единствените чужденци, оглавявали комунистическия терористичен Интернационал,
са двамата българи Коларов и Димитров.

След 9.9.1944г.
Коларов и Димитров,
заедо с Трайчо Костов, Тодор Живков и Борис Велчев,
са координирали избиването на над 40 000 будни българи по градове и села.
Гробовете на повечето от тях са неизвестни и до днес.
Труповете им са захвърляни на зверовете по горски дерета и пропасти!

Обикновено се говори само за МОЧа и Альоша.
Но стотици са паметниците за възхвала на комунисти терористе.
Хиляди са паметните плочи и улиците, въхваляващи имената на комунисти терористи.

Три пъти Премиер на България беше Бойко Борисов!
18 годишният комунист Бойко Борисов е един от най-младите членове на БКП!

България е РЕЗЕРВАТ на КОМУНИЗМА в ЕС!

Въпреки, че е действащ ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.

Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:

 1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
 2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
 3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения „Народен съд“;
 4. моралния и икономическия упадък на държавата;
 5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
 6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
 7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
 8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
 9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели,
  включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
 10. безогледното унищожаване на природата.
  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
 11. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше
  да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства
  с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления;
  това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
 12. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак,
  въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
 13. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони,
  като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
 14. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
  е) лишаване от гражданство;
 15. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
 16. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.

Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България
от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
(2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация,
подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология,
които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.

Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология,

са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

България е РЕЗЕРВАТ на КОМУНИЗМА в ЕС!