КАЛЕНДАРЪТ

15-ти октомври

Международен ден на белия бастун.

На 6 октомври 1964 година в САЩ,
с резолюция на Конгреса, HR753, подписана от президента Линдън Джонсън,
15 октомври е обявен за ден на белия бастун.

През 1970 година президентът на Международната федерация на слепите обявява 15 октомври за международен ден на белия бастун.

10 години по-късно – февруари 1980, Президиума на Световния съвет за благополучие на слепите
(по-голямата и по-стара световна организация на слепите)
също решение да препоръча на своите членове да отбелязват 15 октомври като Международен ден на белия бастун.

Съюзът на слепите в България през месеците септември и октомври
организира редица мероприятия за ознаменуване в България на Международния ден на белия бастун.

КАЛЕНДАРЪТ

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…