Приятелю,

Успехът се дължи на много неща –
на късмет, на упорита работа, на подкрепа и съвети от приятелите…
Но най-вече се дължи на едно нещо –
да продължиш да ставаш, след като си паднал!

КУРАЖ!

Ако владееш се, когато всички,

  треперят, а наричат теб страхлив;

Ако на своето сърце едничко

  се довериш, но бъдеш предпазлив;

Ако изчакваш, без да се отчайваш;

      наклеветен — не сееш клевети;

или намразен — злоба не спотайваш;

  но… ни премъдър, ни пресвят си ти;

Ако мечтаеш, без да си мечтател;

  ако си умен, без да си умник;

Ако посрещаш Краха — зъл предател —

  еднакво със Триумфа — стар циник;

Ако злодеи клетвата ти свята

  превърнат в клопка — и го понесеш,

или пък видиш сринати нещата,

  градени с кръв — и почнеш нов градеж;

Ако на куп пред себе си заложиш

  спечеленото, смело хвърлиш зар,

изгубиш, и започнеш пак, и можеш

  да премълчиш за неуспеха стар;

Ако заставиш мозък, нерви, длани-

  и изхабени — да ти служат пак,

и крачиш, само с Волята останал,

  която им повтаря: „Влезте в крак!“

Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,

  в двореца — своя прост човешки смях;

Ако зачиташ всеки, но не лазиш;

      ако от враг и свой не те е страх;

Ако запълниш хищната Минута

  с шейсет секунди спринт, поне веднъж;

Светът е твой! Молбата ми е чута!

  И главно, сине мой — ще бъдеш Мъж!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…