КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 26-ти юни,
1945-та година.

В Сан Франциско представители на 50 държави подписват Харта на Обединените нации.
За създаване на ООН.

Организацията на обединените нации (ООН) е международна организация, създадена официално на 24 октомври 1945 г.,
когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни–членки на нейния Съвет за сигурност:
Китай,
СССР,
САЩ,
Обединеното кралство
и Франция.

България е приета за член на ООН на 14 декември 1955г.
Едновременно с:
Албания
Румъния,
Австрия,
Унгария,
Ирландия,
Йордания,
Испания,
Италия,
Камбоджа,
Лаос,
Либия,
Непал,
Португалия,
Цейлон,
и Финландия.

КАЛЕНДАРЪТ

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…