На VIII конгрес на ВМРО през април 1932 г., Георги Настев е избран за член на ЦК на ВМРО.
Отговаря за финансите на организацията и за бойната подготовка на населението от Пиринска Македония.
Георги Настев контролира дейността на четите и въоръжените групи по долината на Струма.

По време на българското административно управление във Вардарска Македония, Георги Настев посещава Скопие
и установява контакт с Иван Михайлов.
на 7 – 8 септември 1944 г., Георги Настев участва в разширеното заседание на ЦК на ВМРО.

Георги Настев се обявява против насилствената македонизация от българските комунисти,
на населението от Пиринска Македония.

Според висшия офицер от Държавна сигурност Стефан Богданов,
по лични указания на комунистическия лидер, руската марионетка Георги Димитров е наредено
да бъдат ликвидирани
без особена публичност дейците на ВМРО-български патриоти.
Изпълнението на задачата е възложено на комунистическият главорез полковник Лев Главинчев.
Георги Настев е арестуван на 7 юни 1946 година.
Садистично е изтезаван и насечен със сатър,
още същия ден.
Лобното му място е неизвестно и до днес.

Комунистите са генетични идеологически
крадци и садисти!

Комунистите са социопати-
новите варвари!

Днес десетки хиляде са убитите цивилни, изнасилените девойки и отвлечените деца в Украйна!
Рашиста Путлер е продукт на руснаците,
изродени от 105 години комунизъм!