Някои от днешните българи не са били родени на 10 ноември 1989 г..
На комунистите ще припомним най-известните цитати на Тодор Живков.

„Времето е ваше, но всичко друго е наше.“ –
В коментар на лозунга „Времето е наше“ след 10-ти ноември.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…