ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 29-ти май,
1845-та година.

Роден е Йордан Недев Йорданов.

През 1865 г., Йордан Недев взима участие в чета на Стефан Караджа.
По подозрение в четническа дейност, Йордан Недев е заловен при с. Горна Липница
и е осъден на 8 мес. затвор.

По време на престоя си в Търновския затвор през 1868 г.,
Йордан Недев е единственият свидетел на последните дни на войводата Стефан Караджа.

Заедно с брат си Петър Недев Йорданов ,
Йордан Недев взима участие в четата на Христо Ботев през май 1876 г.
При завземането на Радецки заради техническите си познания,
Йордан Недев стои до машиниста и помага за правилното акостиране на кораба.

Йордан Недев поддържа връзката с Врачанския революционен комитет, организиран при пристигането на Ботевата чета.
Йордан Недев е ранен в битка с черкезите.
Спасява се и стига до Берковица, но там Йордан Недев е заловен и е осъден на доживотен затвор.

След Освобождението Йордан Недев-Инджето не се стреми към политическа кариера.
Йордан Недев взема участие в Сръбско-българската война през 1885 г., като организира доброволческа чета
под името „Втора Ботева чета“ и участва като неин войвода в боевете със сръбските войски.

Йордан Недев е записан е в българския алманах през 1893 г. и към името му е прибавено „инженер“.

Йордан Недев умира на 29 май 1918 г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…