ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 23-ти май,
1944-та година.

Убит е Клетвопрестъпникът поручик Дичо Петров.
Дичо Петров Таков е български офицер, поручик, участник в терористичното комунистическото партизанско движение
по време на Втората световна война.
Командир на Войнишки терористичен партизански батальон „Христо Ботев“

Биография
Дичо Петров е роден на 6 ноември 1919 г. в с. Проглед.
Завършва Школата за запасни офицери през януари 1941 година .
През юни 1942 г. е изпратен на служба в 1/15 граничен подучастък при село Конско, Гевгелийско.

На 15 декември 1943 г. поручик Петров,
изкомандва подчинените му войници от 1/15 граничен подучастък,
въпреки нежеланието им, те се подчиняват на командира си, да преминат на страната на партизаните.
Клетвопрестъпникът поручик Дичо Петров става командир на Войнишки партизански батальон „Христо Ботев“.
Обкръжени са и са разгромени на 23 май 1944 г. при с. Батулия .

Характерни за комунистическата историография са силните преувеличения.
Шайка от няколко разбойника, вече е партизански отряд!
Десетина клетвопрестъпника, са вече войнишки батальон!

Крият се като вълци в гората!
Дори и ятаците им не ги снабдяват с храна, затова обират мандрите!

Повечето „хванали гората“ са лентяи и криминални елементи!
Народът с презрение ги нарича „шумкари“ и „мандраджии“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Борисов и Фандъкова ПРОТИВОЗАКОННО ПРОДЪЛЖАВАТ да лъскат МОЧА!

Въпреки, че законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България!
Приет е от 38-о народно събрание и не е отменен!

ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН. Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…