КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 19-ти май,
1922-ра година.

В СССР е създадено пионерско движение.
За децата на възраст от 10 до 15 години.

Наречена е на името на откачения диктатор Ленин.

В тоталитарните държави моделът се повтаря.

В националсоциалистическа Германия беше Хитлер югенд.

Същият е модела и в нацистка Русия с Путлер югенд.

В социалистическия концлагер беше Димитровската пионерска организация „Септемврийче“ (ДПО „Септемврийче“).
Създадена през 1944 година.

Децата преминаваха през няколко младежки комунистически организации:
периода на чавдарче,
последван от пионерче
и най-накрая комсомолец.

Не бяха пощадени душите дури на децата!
Чавдарчета са децата от I до III клас.

Основните правила на поведение на чавдарчето са следните:

Чавдарчето е весело дете – играе, пее, учи се, чете.
Малките чавдарчета са добри другарчета.
Чавдарчето е примерно в къщи и в клас, то помни: „Пионер ще стана аз!“.
Чавдарчето учтиво поздравява, то възрастните хора уважава.
Чавдарчето труда обича, на помощ първо се притича.
Чавдарчето родината свободна обича – като своя майка родна.

Естествено, че за своя майка родна, трябва да има БКП.
На която то и родителите му дължели всичко…

КАЛЕНДАРЪТ

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…