На днешния 30-ти април.
311-та година.

Издаден е Сердикийският едикт.
Известен и като Галериев едикт за толерантността
е едикт на римския император Галерий,
издаден в Сердика на 30 април 311 г.,
Едиктът безусловно дава на християнството статут на „законна религия“,
на вероизповедание, признато и прието в Римската империя.
Това е първият едикт, легализиращ християнството,
предхождащ с две години Миланския едикт.

С него римския император Галерий,
дава молитвена свобода,
отменя инкриминацията на християнството,
гарантира сигурност на домовете и живота на изповядващите го,
както на останалите граждани в Римската империя.

Император Траян /Управление: 28 януари ‎98‎ – 9 август 117 г‎/
официално дава на града своето родово име,
наричайки го Улпия Сердика

От Сердика,
от земите на прабългарите-траки,
тръгва християнството не само към варварска Русия,
но и към целия цивилизован свят!

Днес има Триезична (латински, български, гръцки) плоча с Едикта
пред църквата „Света София“, София, България

…Предай нататък…