КАЛЕНДАР на ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

На днешния 3-ти март,
1973-та година.

В САЩ!
В Ню Йорк!
Направено е първото обаждане от мобилен телефон.

КАЛЕНДАР на ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Вие имате ли у дома си
някаква полезна руска вещ?