Знаете ли,
че…
Половината от всички кости на човека
се намират
в дланите и стъпалата.

Знаете ли,
че…

Изборите в България,
единствена в ЕС,
са противоконституционни, ерго незаконни!
С „избираеми места“!

Знаете ли,
че…

В България,
единствена в ЕС,
няма активна регистрация за изборите!
Поради това,
има над милион
фалшиви избиратели „мъртви души“!

…Предай нататък…