в Сливен честват юбилея на некадърния и неморален комунист
Георги Данчев, абониран за ЦК на БКП.
Обрекъл поколения сливналии на ракова болест,
чрез радиоактивната трошилка под асфалта на улиците в града!

Град Сливен е феномен в ЕС,
възможен само в постдемократична България
при имитацията на демокрацията.

Знаете ли, че град Сливен не е под юристдикцията на България в ЕС?
На територията му не действа
Закон за обявяване на комунистическия режим в България …https://www.lex.bg ›

ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.