КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 17-ти март,
624-та година.

В Мека Мохамед удържа ключова победа над своите опоненти в курейши.

Абу Касим ибн Абдаллах e наричан още „печатът на пророците“ или в по-точен превод „Последният от Пророците“.

КАЛЕНДАРЪТ

Майкъл Харт
100-те най-влиятелни личности в историята на човечеството

  1. МОХАМЕД
    570 — 632
    Решението ни да поставим Мохамед начело в списъка на най-влиятелните личности в света може да предизвика изненада у някои читатели,
    а у други — съмнения, но той е единственият човек в историята, постигнал изключителни успехи както на верско, тъй и на светско равнище.

Със скромен произход, Мохамед създава и разпространява една от най-големите религии в света.
Мохамед става извънредно ефикасен политически водач.
Днес, тринайсет века след смъртта му, влиянието на Мохамед е все още много мощно и силно въздействащо.

Повечето личности в тази книга имат предимството да са родени в средища на цивилизацията,
във висококултурни и политически влиятелни нации.
Но Мохамед, роден в 570 година, произхожда от Мека, град в Южна Арабия —
по онова време изостанал район, далеч от всякакви средища на търговия, изкуство и наука.
Мохамед останал сирак на шест години.
Мохамед израства в скромна среда.
Според ислямските предания Мохамед е бил неграмотен.
Икономическото му положение се подобрява, когато на двайсет и пет годишна възраст
Мохамед се оженва за богата вдовица.

Арабските завоевания са нещо съвсем друго.
От Ирак до Мароко се простира цяла верига арабски нации, обединени не само от вярата си в исляма,
но и от общия си арабски език, история и култура.

Фактът, че Корана е написан на арабски,
е попречил арабският език да се разпадне на неразбираеми помежду си диалекти.

Разбира се, между арабските държави има различия и недоразумения.,

Арабските завоевания през VII век продължават и днес да играят важна роля в човешката история!
И тъкмо това несравнимо съчетание на светско и верско влияние ни дава правото да смятаме Мохамед
за най-влиятелната фигура в историята на човечеството!

Кой ли пък е Майкъл Харт, че да извършва класации на на най-влиятелните личности?

Майкъл Стърн Харт е американски писател и общественик.
През 1971 година Майкъл Харт създава първата електронна книга!
По-късно Майкъл Харт основава Проекта Гутенберг!
Майкъл Харт основава първата електронна библиотека в света!

На снимката:
Калиграфско изображение на името
на пророка Мохамед на арабски.