ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днещния 11-ти март,
1739-та година.

Роден е Стойко Владиславов.
Бъдещият Софроний Врачански.

Софроний Врачански се среща и разговаря с руските военачалници Багратион, Каменски, Кутузов.
Така се стига до юни 1811 г., когато била учредена Българската земска войска.
Първата българска самостойна бойна единица от 400 години насам.
Софроний освещава бойното знаме и благославя воините-доброволци.

Стойко Владиславов се венчава за Ганка Хаджиатанасова.
Имат четири деца: Цонко, Владислав, Мария и Катерина.
Цонко се оженил за Гана Хаджи Танасова.
Родители са на княз Стефан Богориди (Стойко Цонков Стойков) и Атанас Богориди (Атанас Цонков Стойков).
Мария е майка на бъдещия епископ Поликарп Патарски.

Стефан Богориди е единственият българин, достигнал най-високите етажи на османската власт.
Името Богориди му е дадено в чест на княз Борис I , известен още като Богорис.

След края на Руско-турскта война (1828-1829 г.)
Стефан Богориди оглавява османската делегация в Санкт Петербург,
и урежда спорните въпроси между Турция и Русия.
Стефан Богориди печели доверието на султан Махмуд II, който го назначава за свой съветник.

В продължение на цели 30 години Стефан Богориди участва във всички големи и важни преговори и решения на Високата порта!
Признаването на независимостта на Гърция през 1830 г., определянето статута на Дунавските княжества и др.
По-късно в мемоарите си английският посланик в Цариград по това време Канинг лорд Стратфорд
ще напише, как благодарение на дипломатическата мисия на Стефанаки бей,
Гърция е получила своята независимост.

За големите си заслуги към Османската империя,
българин Стефан Богориди получава от султан Махмуд II-ри титлата княз.
През 1834 г. Стефан Богориди е назначен за управител на остров Самос.

След масовите селски бунтове във Видинско, Белоградишко, Кулско и Ломско през май-юни 1850 г.
Високата порта под влияние на княз Стефан Богориди извършва административна реформа.
Оформя се нова административна област от въстаналите нахии.
В тези райони Стефан Богориди започва прилагането на аграрната реформа.
Българското население, освен дворовете си,
получава възможност да придобива земеделска земя.

Българите никога не са били роби в Осванската империя!
Винаги са плащали данъци!
А робът не плаща данък, нали?

Робството е метафора на възрожденците,
борци за освобождение на българските земи
от османско администриране.
Турското робството днес е комунистическо клише
за обслужване на днешните руски имперски интереси!

Покрай всичко останало, Стефан Богориди поддържа с финансови средства елино-българското училище в родния си град.
Стефан Богориди покровителства редица български студенти като Гаврил Кръстевич, Георги Сава Раковски и др.
При обучението им в Цариград и в чужбина.

Внукът на Софроний Врачански, Стефан Богориди подарява двора си на Босфора на българската диаспора.
Там е построена уникалната желязна църква!

Желязната църква и до днес е крепост на българщината в Цариград!

Правнукът на Софроний Врачански, Алеко Богориди е везир/министър/ на пощите и железниците на Османската империя!
В последствие Алеко Богориди е първи губератор на Източна Румелия преди Съединението.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Превратно се тълкува русофобието!
Русофобия не значи омраза към Русия!
Русофобия значи страх от Русия!

Които днес продължават да папагалстват комунистите
за турското робство,
са ИДИОТИ!