ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 10-ти март,
1947-ма година.

Започва поредното ограбване на българите от комунистите.
Под формата на парична реформа в България.
Ограбването е узаконено с постановление на Министерския съвет от 7 март 1946 г.

От обращение излизат всички емисии до 1943 г..
Включително купюри по 200, 250, 500, 1000, 5000 лева.
Всички държавни съкровищни бонове с 3-процентова лихва от всички емисии и купюри.
В обращение остават банкноти в купюри от 20, 50 и 100 лева и всички намиращи се в обращение монети.
От 10 март 1947 г. се пускат в обращение банкноти с емисия същата година.
Купюрите са от 200, 250, 500, 1000, 5000 лева.

Извадените от обращение пари престават да са платежно средство от 12 март 1947 г.
Според наредбата срещу представени банкноти и бонове всяко физическо лице може да получи най-много до 2000 лева.
Сумите до 200 лева се обменят в налични пари в съотношение 1:1.
Останалите суми минавали по блокирана сметка.

Най-голямото узаконено ограбване на българите е от Иван Костов.
Тогава парите бяха обменени 1000 лева за един!

Освен това Костов изпра в приватизацията крадените червени пари!
Номенклатурата на БКП изкупи предприятията за жълти стотинки!
След това некадърните нови „капиталисти“ ги нарязаха за скрап!

Паричната реформа е официално признаване за фалита на държавата
и спасяването на държавната машина,
чрез ограбването на гражданите.

Единствената държава която не е извършвала узаконено ограбване чрез парична реформа ,
това е САЩ.
Всеки американски долар, независима от неговата емисия,
е редовно платежно средство!
В САЩ и навсякъде по света!

Същото важи и за еврото!
Поне засега.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР