ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5-ти януари.
1889-та година.
София.
Всебългарският княз Александър Батемберг.

Обнародван е Указ за създаване на Висше училище.
Петнадесет години по-късно се въздига в университет.
Днешната Alma mater.
Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…