ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти декември,
1956-та година.

Приключва официалното преброяване на населението в България.
Според публикуваните на 17 януари 1957 г. резултати,
общият брой на населението е 7 629 254.

Днес броят на българските граждани е почти същият.
За три мандата на комуниста Борисов,
от картата на България са заличени
над 200 селища!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…