ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти декември,
1868-ма година.

Роден е Димитър Тодоров Страшимиров.
Историк на Българското възраждане, писател, педагог и обществен деятел.

Димитър Страшимиров е роден в големия български род Страшимирови.
В семейството на зидаря, преселник от Баня.
Във Варна.

Димитър Страшимиров е брат на писателя Антон Страшимиров и на Тодор Страшимиров. З

Димитър Страшимиров завършва гимназия във Велико Търново (1886).
Димитър Страшимиров следва литература и история в Берн и завършва с докторат по литературни науки в Берн (1893).
През учебната 1894/1895 годин Димитър Страшимирова е директор на Сярското българско четирикласно училище.

Димитър Страшимиров е активен деец на Пловдивското дружество на Македоно-одринската организация.
До декември 1902 година Димитър Страшимиров е председател на настоятелството.

За периода 1927 – 1929 г. Димитър Страшимиров е директор на Народния театър.
През 1930 – 1935 г. Димитър Страшимиров е заместник-директор на Народната библиотека.
Димитър Страшимиров е редактор на сп. „Съвременник“ (1889 – 1890).

Димитър Страшимиров е публицист, автор на голям брой студии и статии,
публикувани в „Българска сбирка“, „Мисъл“, „Искра“ и др.

Сред по-важните изследвания на Димитър Страшимиров са
„История на Априлското въстание“ в три тома (1907), „Любен Каравелов“ (1925), „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929).

Димитър Страшимиров е автор на стихосбирката „Южни сонети“ (1894), на романа „Сред мрака“ (1912), на драмата „Врази“ (1912).

Димитър Страшимиров умира в София на 2 март 1939 г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…