КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
20-ти декември

„Единственото по-велико от могъществото на ума
е смелостта на сърцето.“

От филма „Красив ум“

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…