КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
17-ти декември

„В света не съществува стрес,
а само хора
със стресиращи мисли.“

Уейн Дайър

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…