КАЛЕНДАРЪТ

16-ти декември,
1653-та година.

Оливър Кромуел става лорд-протектор.
На Англия, Шотландия и Ирландия.

Как да оценим цялостното влияние на Кромуел върху историята?
Разбира се, той е известен най-вече като блестящ военен командир, разгромил роялистките сили в английската гражданска война,
и това е главното му значение.
Тъй като в началото на войната, преди Кромуел да излезе начело, парламентаристите търпят поражения, много е възможно,
ако не беше той, те да не стигнат до окончателната победа.
Успехите на Кромуел довеждат до това, че в Англия се установява и поддържа демократично управление.

Не бива да се мисли, че рано или късно всичко това бездруго щеше да стане.
През XVII век по-голямата част от Европа се движи по пътя на абсолютизма;
победата на демокрацията в Англия е събитие, което противостои на общата тенденция.
По-късно примерът на английската демокрация ще изиграе важна роля във френското Просвещение и Френската революция и в крайна сметка —
в установяването на демократични управления в Западна Европа.
Няма съмнение, че победата на демократичните сили в Англия има съществен принос
и за установяването на демокрация в Съединените щати и в други бивши английски колонии като Канада и Австралия.
Макар че самата Англия заема много малка част от света, демокрацията тръгва от нея към райони, които съвсем не са малки.

Щяхме да поставим Оливър Кромуел по-високо,
ако не се налагаше да отдадем на философа Джон Лок почти равна заслуга
за установяването на демократични институции в Англия и Съединените щати.
Трудно е да преценим относителното значение на Кромуел,
човек най-вече на действието, и на Лок, човек на идеите.
Но ако вземем под внимание духовния климат по времето на Лок, можем да кажем,
че подобни на неговите идеи вероятно скоро щяха да възникнат дори Лок да не беше съществувал.

А без Кромуел парламентарните сили почти сигурно щяха да изгубят войната.

Без Кромуел нямаше да има „Магма харта“ и „Оксфордските провизии“!

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…