Приятели!

С днешните рождени дни

10 декември 2021 г.

Antony Todorov 64 години

Николай Оцетаров 73 години

Roy Jones 61 години

Emanyil Verkov 16 години

Cherno Jallow 20 години

Mathieu Laruche 28 години

Avon Kozmetika 33 години

Marinko Naudehov 73 години

Erdal Isykr 41 години

Mustafa Kundiov 53 години

Billy Aleksandrov 41 години

Димитър Болярски 59 години

Ali Kemal 29 години

Приятели!

Желаем ви здраве, щастие и КУРАЖ!
На вас и на любимите ти хора!

ОБИЧАМЕ ВИ!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…