ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

След септември 1944г.,
„Швейцария на Балканите“ бе окупирана от СССР,
и опустошена от червеноармейската сган.
Заградена бе НРБ с телени мрежи
и бе превърната в социалистически концлагер от съветски тип.

България фактически бе 16-та ССР, но Кремъл отказваше да го официализира,
за да не загуби 1 глас в ООН.
Обаче Живков и кликата му,
упорито продължаваше да настоява
България и де юре да бъде ССР.

4-ти декември.
1963-та година.

Живков свика нарочен Пленум за
„За по-нататъшно НАЙ-ТЯСНО СБЛИЖАВАНЕ“…
„и в перспектива ЗА СЛИВАНЕ на НР България със СССР“,
като 16-та ССР.

101 членове на ЦК на БКП и всичките 67 кандидат-членове на ЦК на БКП,
изпращат официално искане до Хрушчов!

Всичките съзаклятници комунисти са национални предатели!

Докладът-предложение за националното предателство е на др.Тодор Живков.
Общо 15 марионетки на Кремъл от ЦК на БКП, са се изказали в подкрепа за националното предателство!
Всичките 101 членове на ЦК на БКП и 67 кандидат-членове на ЦК на БКП са гласували ЗА националното предателство!
От всичките 169 руски шпиони в ЦК на БКП, 130 от тях за се ангажирали лично и с подписа си за националното предателство!

И вместо диктаторът Живков да бъде съден за национално предателство и разстрелян като Чаушеску!
И вместо диктаторът Живков да бъде съден за превръщането „Швейцария на Балканите“ в социалистически концлагер НРБ!
И вместо диктаторът Живков да бъде съден за хилядите незнайни гробове на български патриоти!
И вместо диктаторът Живков да бъде съден за зверствата на о.Белене и в „Слънчев бряг“ край Ловеч!
И вместо диктаторът Живков да бъде съден за милионите разбити човешки съдби!
И вместо диктаторът Живков да бъде съден за погубените няколко поколения!
Възпитавани в лъжа, в кариеризъм, в отцепредателство и в любов към терориста Кремъл „в труд и в бой“!
И вместо диктаторът Живков да бъде съден за социалистическата ангария по ленински съботници и бригадирстване!
За недоимъка и за дефицита дори на тоалетна хартия!
И вместо диктаторът Живков да бъде съден за фалирането три пъти на „Народната“ Република България!

диктаторът Живков, човекът цял живот тероризирал народа,
продължава да бъде титулуван „Човек от народа“!

Терористът-шумкар ЛайнЯнко, наемникът на Кремъл Др.Живков,
Цървулът от Правец,
бе осъден за някакви кърпени чорапи, скъсано одеяло и раздавани апартаменти!
Дори и символичната му присъда, впоследствие бе отменена!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

4-ти декември…
1963-та година…
Денят на НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДАТЕЛСТВО!

Народ, който не знае историята си, е паплач!
Тези журналисти,
които папагалстват комунистическият прочит на българската историята
са ИДИОТИ!

И днес продължава да стърчи МОЧА!


Ало, Гешефтатурата!
ПРОЧЕТЕТЕ списъка на присъствалите на Пленума на ЦК на БКП
от 4-ти декември 1963-та година.
Все още живите да бъдат осъдени за национално предателство!
Починалите също да бъдат осъдени посмъртно и опозорени!


ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/)
идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България,
и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата
във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.

Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:

 1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
 2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
 3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени
  от така наречения „Народен съд“;
 4. моралния и икономическия упадък на държавата;
 5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
 6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
 7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
 8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
 9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели,
  включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
 10. безогледното унищожаване на природата.
  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
 11. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля,
  като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната
  и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства
  с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления;
  това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
 12. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението,
  обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак,
  въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
 13. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони,
  като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
 14. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
  е) лишаване от гражданство;
 15. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица,
  които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
 16. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство
  и практическа загуба на държавен суверенитет.

Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България
от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
(2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация,
подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология,
които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.

Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива
и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология,

са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…