ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви декември,
1345-та година.

Цар Иван Александър издава грамота.
На манастира Свети Никола.
В мястото Оряхав.
В покраината Мрака.
Радомирско.
Затова е наречена Мрачка грамота.

Благодарение на една подправена сръбска грамота за същия манастир,
която професор Йордан Иванов намира в Хилендарския манастир,
се установява, че търсения манастир Свети Никола
е бил в радомирската покраина Мрака,
близо до село Пещера,
в мeстността Орешковец.

Мрачката грамота на Цар Иван Александър, днес се съхранява на Атон, в Хилендарския манастир.
Писана е на пергамент, с бързопис.
Царският подпис е с едро завързано писмо, писано с киновар/червена боя/.

Най-долу на пергамента е прикачен за копринени нишки
добре запазен златен печат на Цар Иван Александър.

Мрачката грамота е важен книжовен, исторически и правен документ от XIV-ти век.
Свидетелстващ за Втората Българска империя

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае историята си , е паплач!
Тези историци,
които продължават да папагалстват
комунистическия и руски прочит на българската историята
са дипломирани идиоти!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…