КАЛЕНДАРЪТ

29-ти ноември.
1877-ма година.

В САЩ-локомотивът на световната икономика и цивилизация!
А не в тюрмата на народите, в империята на злото Русия!

Американският изобретател Томас Едисън представя фонографа.
Предшественика на грамофона.

Онези българи, които продължават да папагалстват
комунистическият и руският фалшификат на прогреса на човечеството,
са дипломирани ИДИОТИ!

КАЛЕНДАРЪТ

Ти имаш ли някаква полезна руска вещ у вас?

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…