ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-ми ноември.
1859-та година.

Украйна.
Бесарабия.
село Кубей

Ражда се Нина Берова Ораховац.

Нина Берова е лекарка, една от първите, работила в областта на здравеопазването.
В България след Освобождението.

Нина Берова е завършила медицина в Петербург.

Нина Берова, заедно с Величко Георгиев създава институцията на училищните лекари.
Нина Берова остава училищен лекар до края на живота си в 1945г.

Нина Берова основава дружеството Здравец
и първата детска колония за бедни ученици.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…