КАЛЕНДАРЪТ

Пак на 26-ти ноември.
Но в 1966-та година.

Абсурдно е, да се е случило в социалистическият варварски концлагер СССР!

Естествено е, че е станало в демократичният Запад!

Франция!
Пусната е в действие първата в света водноелектрическа централа.
Използваща енергията на приливите и отливите.

Които папагалстват комунистическият и руски фалшификат на световната история,
са дипломирани идиоти!

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…