ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

4-ти октомври
1582-ра година.

В Италия, Полша, Португалия и Испания 4 октомври е последван от 15 октомври.

По нареждане на папа Грегорий XIII.
С това започва Грегорианският календар в противовес на Юлианския.
Днес Грегорианският календар е приет от почти всички народи.

В България Грегорианския календар е въведен през 1916-та година.
31-ви март е последван направо от 14-ти април.

Разликата везду Юлианския и Грегорианския календар е
-за дати от осемнайсти век -11 дена
-за дати от деветнайсти век -12 дена
-за дати от двайсти век -13

Затова и Априлското въстание е през май,
а Октомврийската революция е през ноември…

Прието е за дати до 31-ви март 1916-та година,
в българската история да се дават по Юлианския календар.
Пише се и се говори за стар или за нов стил.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…