ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

11-ти септември,
1935-та година.

Югославският министър-председател Милан Стоядинович
моли тогавашният български пълномощен министър Димо Казасов
да го посети в кабинета.
Стоядинович иска да се осведоми кой е Дамян Велчев,
по това време политически емигрант в Белград,
който тъкми нов военен преврат в България.

Казасов добива впечатление, че желанието на Стоядинович,
той да докладва в София в смисъл,
че Белград следва честна и открита политика спрямо България.
Това той и донася в България.
В началото на октомври Дамян Велчев влиза в България с помощща на югославския генерален щаб,
и попада в затвора, вместо да повтори преврата от 19 май 1934г.

Дамян Велчев е злокобна фигура в историята на България.
Руският агент Дамян Велчев взема участие в трите държавни преврата в България!
Руският шпионин Дамян Велчев е основна фигура в преврата на комунистите на 9.9.1944г.
Руският диверсант Дамян Велчев, през 1944 – 1946 година е министър на войната на България

Голяма грешка на човеколюбивия Цар Борис III-ти е,
че помилва превратаджиите Дамян Велчев и Кимон Георгиев, тъстът на Гиньо Ганев, също агент на Кремъл!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…