ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми септември.
1926-та година.

Обществото на народите в Женева гласува
да се отпусне заем на България за настаняване на бежанците,
придошли от земите, откъснати от България след двете балкански и Първата световна война.
На бежанските семейства се построяват къщи и цели квартали в градовете.
И до днес в Сливен този квартал се нарича Бежанарският квартал.

Царство България получава т. нар. Бежански заем в размер 3 326 000 британски лири от
английски и американски банки под контрола на Обществото на народите.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…