ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти септември.
1965-та година.„

Умира скоропостижно Александър Бурмов.

Александър Бурмов е изтъкнат историк на българското Средновековие и Възраждане.
Александър Бурмов е един от най-добрите познавачи на българското революционно движение и на дейността на
Българския революционен централен комитет.
Александър Бурмов е професор по история в Софийския университет.
Александър Бурмов е член-кореспондент на БАН.
Александър Бурмов е първият ректор на Великотърновския университет „Кирил и Методий“.
Александър Бурмов първи побликува във факсимилие и с обяснения надписа на цар Иван Владислав,
където сам заявява, че е „българин родом“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…