ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30 юли,
1877-ма година.

При село Джуранли до Стара Загора!
Разгаря се кръвопролитна битка!
Между отряда на ген.Гурко и аскерът на Сюлейман паша!

Сюлейман паша е начело на 45 000 души!
Срещу само 4 500, от които 3 200 са български опълченци!

Османската армия губи 1 500 души!

Убити са 455 опълченци, 20 украински офицери и 61 подофицери!

Загива в епичната Битка при Стара Загора срещу Централната османска армия с командир Сюлейман паша на 19/31 юли 1877 г.,
отбранявайки Самарското знаме от обградилите го турски войници.
Пада от коня пронизан от турски куршуми, в мига, в който поема знамето.

Командира на рота от 3-та дружина подпоручик Стефан Кисов пише:

„Юнаци! дайте ми знамето, извика подполковник Калитин, когато видя, че знаменосеца С. Минков падна убит,
и като пое подаденото му знаме,
скомандува: „подире ми, юнаци!“ и дръпна да възвие коня си.
В този момент два неприятелски куршума единя в шията, другия в гърдите, свалиха героя Калитин от коня.
Ний с Попова бяхме току до него.
Когато се спуснахме и приповдигнахме нашия началник от земята, той беше неподвижен – мъртъв“.

Генерал Гурко високо оценява героизма на българското опълчение:
„Това еше първото дело, в което вие се сражавахте,
и в това дело вие изведнъж се показахте такива герои,
че цялатa руска армия може да се гордее с вас…
Вие сте ядрото на бъдещата българска армия!
Ще минат години и тази бъдеща българска армия с гордост ще каже:
-Ние сме потомци на славните защитници на ски Заара.“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…