ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми юни,
1858-ма година.

В Болград, Бесарабия е създадена първата българска гимназия от Възраждането!
Болградската гимназия!

През януари 1858 година делегация на българските колонии представя
в столицата Яш подписка за откриване на училището на княз Никола Конаки-Богориди.
Самият Никола е от български произход.
Княз Никола (Николай) Стефанов Богориди е османски и молдовски държавник от български произход
Правнук на Софроний Врачански, син на Стефан Богориди и брат на Александър Богориди-първият губернатор на Източна Румелия,
а преди това е везир/министър/ на пощите и железниците на Османската империя!
В бащиният им двор на Босфора е построена уникалната желязна църква-крепост на българщината в Цариград и до днес!

Съдействие за гимназията им оказва и Георги Раковски, който по това време се намира в Яш и се познават,
като котленци с княза от ранна възраст.

На 10 юни 1858 година княз Никола Богориди издава хрисовул (грамота) за създаването на Народно централно училище в Болград,
която подробно урежда неговия статут, финансиране и управление.
То трябва да е достъпно за всички колонисти, независимо от материалното им положение,
както и за всички православни, независимо от поста им,
а преподаването по всички предмети става на български и румънски език.
Грамотата прокламира, че преподаването в началните училища в колониите ще става
на преобладаващия език в съответното селище – български или румънски.
Тя определя източници за финансиране на училището – приходи на Болградската община и на други 39 общини,
както и начинът на неговото управление – от Попечителски комитет от трима души,
избирани с тригодишен мандат от делегати на българските колонии.

Днес Болградска гимназия носи името „Георги Сава Раковски“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…