КАЛЕНДАРЪТ

27-ми юни,
1991-ва година.

Войски на СФР Югославия нахлуват в Словения.
Два дни, след като тя обявява независимост.
С това започва Десетдневната война.

КАЛЕНДАРЪТ

2017г. минималната пенсия в Словения стана 500€
2017г. минималната пенсия в България на Борисов бе 100€

минималната заплата в Словения е 941,00€
минималната заплата в България е 332,34€

Казано по- просто, при Борисов работещите в България получават три!!! пъти по-малко от словенците!
При Борисов пенсионерите в България получават пет!!! пъти по-малко от словенците!

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…