КАЛЕНДАРЪТ

14-ти юни,
1951-ва година.

Отново в САЩ!
Отново в Страната на Свободата, на Демокрацията и на Неограничените възможности!

Във Вашингтон е представен първият компютър, предназначен за масова употреба – UNIVAC I.

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!