ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-ми май,
-та година.

27-ми май,
1866-та година.

В Букурещ е създаден Таен български централен комитет (ТБЦК),
приемник на който по-късно става БРЦК.

С основна цел-
освобождаване на българските земи от османското администриране!
Възстановяване на българската държавност!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…