Cui bono?
Единствена от държавите в ЕС!
В България гласуването да е имитация на избори?
С противоконституционните „избираеми места“?

Cui bono?
Единствена от държавите в ЕС!
В България да има държавна БТА-ретланслатор на фейк информация!

Cui bono?
Единствена от държавите в ЕС!
В България да няма независима съдебна власт?

Cui prodest?
Единствена от държавите в ЕС!
В България да няма правосъдие и справедливост?

Cui bono? Cui prodest?

Cui bono? Cui prodest?

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…