ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти март.
1877-ма година.
Враца.
Ражда се Цено Тодоров

Цено Тодоров е български художник, живописец.
Цено Тодоров е от първите български импресионисти и учители по рисуване.
Цено Тодоров е оказал голямо влияние върху формирането на българския живописен вкус след Освобождението.
Цено Тодоров влияе на българските живописци и като учител, и като автор.
Цено Тодоров формира вкуса към импресионизма в българската публика и сред художниците.

От 1896 да 1901 Цено Тодоров е в първия випуск на Държавното рисувално училище при проф. Иван Мърквичка.
От 1901 до 1907 Цено Тодоров следва в Академия Жулиен в Париж и н Ecole Nationale des Beaux-Arts в ателието на Леон Бона.

Цено Тодоров работи като военен художник през Първата Световна война и рисува пейзажи от Прищина и Прилеп.

Цено Тодоров, от 1910 става преподавател по Живопис в Държавното художествено индустриално училище.
Цено Тодоров,1930-32 е директор на училището, вече преименувано на Художествена академия.

Цено Тодоров се занимава и със скулптура.
Цено Тодоров участва активно в артистичния живот преди 9 септември.
Цено Тодоров присъства в повечето изложби на българското изкуство в чужбина.
Цено Тодоров, през 1952 прави обща изложба със Стефан Иванов, Владимир Димитров-Майстора и Андрей Николов.

Цено Тодоров оставя много портрети на известни наши интелектуалци.

Сред най-известните пейзажи на Цено Тодоров са „Люксембурската градина“ и „Река Марна при Париж“.

На снимката:

улица София 1920
Цено Тодоров