ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми септември.
1913-та година.

Избухва Охридско-Дебърското въстание на българското и албанското население.

Организирано е от Вътрешната македоно-одринска революционна организация.
В западната част на Вардарска Македония срещу новата сръбска власт.

Въстанието избухва 2 месеца след края на Междусъюзническата война в Дебърско, Стружко и Охридско.
Под водачеството на Милан Матов, Петър Чаулев, Павел Христов и Антон Шибаков.
След четиридневни сражения с редовна сръбска войска,
въстанието е жестоко потушено.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Въстанието е жестоко потушено…