ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

25-ти май,
2013-та година.

Открит е паметник на Вълкана Стоянова в родното и село Люлин, Ямболско.

Вълкана Стоянова е ненадмината изпълнителка на тракийски народни песни.

Родена е на 13 юли 1922 г., Люлин
Починала е на 11 януари 2009 г., София

Посетете YouTube и чуйте вълшебния и глас.
Насладете се на изпълненията и на:Женала е дюлбер Яна, Алтънлъ Стоян войвода, Стано, бяла Стано…

Стефан Диляна думаше:
– Диляно, либе Диляно,
Диляно, първо венчило,
аз ще да ида да ида
и в горна и долна махала
Тебе ти либе поръчвам
да стоиш да ме почакаш,
докат се либе, завърна
Диляна булка хубава,
Диляна булка хубава,
стояла и е чакала,
десет къдели опрела

Десет къдели опрела
със десет пълни вретена,
докат са петли пропели
Дилянината свекърва,
тя на Диляна думаше:
– Диляно, снахо Диляно,
стига си снахо, чакала,
първи са петли пропели,
пропели и повторили,
иди си снахо, легни си,
аз ще те снахо, повикам,
кога се Стефан зададе,
ти да му врата отвориш,
отвориш, да го посрещнеш

Диляна булка хубава,
тя си свекърва послуша,
легнала, сладко заспала
Стефан се вкъщи завърнал
и си на порти почукал,
и си на име извикал:
– Я излез, либе Диляно,
портите да ми отвориш
Не излязла Диляна,
а най излезе майка й,
Дилянина зла свекърва

Стефан майка си попита:
– Къде е мамо, Диляна,
да ми портите отвори
Мама на Стефан думаше:
– Нали ти рекох, Стефане,
че ти е булчето недобро
Ти щом си синко, замина,
твоята булка Диляна
с твоите чираци си игра,
поигра и се умори,
легнала и е заспала

Стефан се люто разсърди,
че си във къщи отиде,
извади ножче от пояс,
Диляни глава отряза
Главата скача, говори:
– Какво ти любе, направих,
та ми главата отряза?
Цяла нощ съм те чакала,
дорде са петли пропели,
пропели и повторили,
десет къдели опредох
и десет пълни вретена
Тебе те любе нямаше,
твоята стара майчица,
тя ме любе, накара,
аз да си любе, полегна

Щом зачу Стефан тез думи,
много му й мъчно станало,
че се в сърцето прободе
Последна дума издума:
– Лежи Диляно, да лежим,
да се нарадва майка ми