АКО владееш се, когато всички,

треперят, а наричат теб страхлив; 

АКО на своето сърце едничко

  се довериш, но бъдеш предпазлив; 

АКО изчакваш, без да се отчайваш;

      наклеветен — не сееш клевети; 

или намразен — злоба не спотайваш;

  но… ни премъдър, ни пресвят си ти; 

АКО мечтаеш, без да си мечтател;

  ако си умен, без да си умник; 

АКО посрещаш Краха — зъл предател —

  еднакво със Триумфа — стар циник; 

АКО злодеи клетвата ти свята

  превърнат в клопка — и го понесеш, 

или пък видиш сринати нещата,

  градени с кръв — и почнеш нов градеж; 

АКО на куп пред себе си заложиш

  спечеленото, смело хвърлиш зар, 

изгубиш, и започнеш пак, и можеш

  да премълчиш за неуспеха стар; 

АКО заставиш мозък, нерви, длани-

  и изхабени — да ти служат пак, 

и крачиш, само с Волята останал,

  която им повтаря: „Влезте в крак!“ 

АКО в тълпата Лорда в теб опазиш,

  в двореца — своя прост човешки смях; 

АКО зачиташ всеки, но не лазиш;

      ако от враг и свой не те е страх; 

АКО запълниш хищната Минута

  с шейсет секунди спринт, поне веднъж; 

Светът е твой! Молбата ми е чута!

  И главно, сине мой — ще бъдеш Мъж! 

/
роден 30 декември 1865 г.-починал 18 януари 1936 г. Joseph Rudyard Kipling – с Нобелова награда за литература-1907г./