Не случайно наричат медиите 4-та власт.
България е на 111-то място по свобода на словото!
След повечето африкански държави!

Кога най-после някой журналист или медия,
ще признаят за своята отговорност,
че манипулират българите?

И българите, благодарение на журналисти и медии,
няма как да знаят,
че изборите в България продължават да са противоконституционни-
ерго незаконни!

И българите, манипулирани от журналисти и медии,
не могат да направят своят информиран избор!
А от изборите зависи всичко останало след това!

,,Предай нататък…